3 sposoby na skuteczną rekrutację handlowców

Jednym z najczęstszych i najważniejszych problemów działów sprzedaży jest pozyskanie wartościowych handlowców.

Większość znanych mi szefów sprzedaży nieustannie zajmuje się rekrutacją handlowców uważając, że pozyskanie skutecznego handlowca jest trudniejsze niż zatrudnienie specjalisty IT. Opisuję w tym tekście sposoby pozyskania wartościowego handlowca, odnosząc się do doświadczeń działów sprzedaży, z którymi pracowałam i pracuję, doświadczeń firm rekrutacyjnych, z którymi współpracuję oraz własnej praktyki rekruterki.

Skuteczna rekrutacja dobrego handlowca jest złożonym i trudnym procesem. Opisane w tym tekście metody są tymi, które mają największy wpływ na jakość rekrutacji, lecz nie są jedyne.

Różnych kompetencji i cech będziesz szukać zależnie od tego, w czym będzie się specjalizować handlowiec.  Innego handlowca będziesz szukać, gdy zależy Ci na intensywnym pozyskiwaniu nowych klientów.  W tym przypadku szukasz „łowcy, myśliwego”.  Innego handlowca musisz pozyskać, gdy chcesz budować długotrwałe relacje z klientami.  W tym przypadku szukasz „rolnika”.

Najczęstszym błędem jest szukanie handlowca „ wash&go”. Takiego, który będzie intensywnie pozyskiwał i jednocześnie cierpliwie i z zaangażowaniem budował relacje z klientami. Jest to błąd, bo wykonywanie tych dwóch zadań wymaga zbioru takich cech osobowościowych, które razem nie występują.

Do intensywnego pozysku klientów (Handlowiec-Łowczy)  potrzebne są m.in.:  szybkość działania,  dawka agresywności , chęć wygrywania, koncentracja  na tu i teraz.  Handlowiec – Łowczy nie przejmuje się odmową i potrafi przeć do przodu mimo oporu rozmówcy, bo nie interesuje go zbytnio satysfakcja drugiej strony.

Do budowania relacji, rozwijania budżetu klienta (Handlowiec- Rolnik) niezbędne są m.in. cierpliwość i uważność, nastawienie na współpracę, koncentracja na dobru klienta. Handlowiec -Rolnik zatrzyma się, gdy uzna, że druga strona może być niezadowolona, poddawana presji.

Jeśli będziesz szukać kogoś, kto jest jednocześnie szybki i agresywny oraz cierpliwy i nastawiony na współpracę, to skazujesz się na rozczarowanie przyjętymi osobami, bo zawsze któreś z zadań będą robić gorzej.

Cechy osobowościowe to walory, których nie można się nauczyć, pozyskać, trzeba je posiadać. Cechy, jakie mają dobrzy handlowcy to: potrzeba wywierania wpływu na innych, koncentracja na osiąganiu celów, elastyczność i spryt. Tych cech należy szukać u kandydatów na handlowców, bo są konieczne w pracy handlowca, a jeśli kandydat ich nie ma, to ich już nie zdobędzie.

Jeśli koncentrujesz się na pozyskaniu handlowca z określonymi umiejętnościami zawodowymi, to pamiętaj, że jednocześnie dostaniesz w pakiecie jego nawyki, sposoby działania i cechy, które mogą (i zwykle są) sztywnym pancerzem, przeszkadzającym w dostosowaniu się do nowych warunków pracy.

Jeśli masz kandydatów z określonymi cechami osobowościowymi, to szybko i łatwo zdobędą oni umiejętności zawodowe. Kandydata na handlowca można szybko nauczyć produktu, jeśli jest inteligentny i zmotywowany.  W miarę szybko można nauczyć handlowca technik sprzedaży, jeśli jest osobą proaktywną, przekonaną o możliwości wywierania wpływu na innych.  Jeśli masz kandydata działającego z planem i kalendarzem, to szybko wdrożysz go do prognozowania sprzedaży.

Szukając handlowców warto szukać wśród osób z praktyką w sprzedaży jednak kluczowymi kryteriami wyboru powinny być cechy osobowościowe, bo to one kształtują dobrego handlowca.

Zawód handlowca ma niski status zarówno zawodowy jak i społeczny. To powoduje, że ludzie raczej nie marzą o byciu handlowcem.  Jednocześnie większość szefów firm uważa, że ta profesja nie wymaga kwalifikacji i prawie każdy może ją wykonywać, dlatego zarobki i status handlowców w firmach są często gorsze niż np. księgowych czy marketingowców. To wywołuj negatywną selekcje w wyniku, której często do zawodu trafiają Ci, którzy nie dostali lepszej pracy.

Zrekrutowanie wartościowego handlowca wymaga podobnych działań jak zawarcie transakcji z klientem. W tym przypadku klientem jest kandydat na handlowca, do którego trzeba: dotrzeć, zainteresować, zbudować zaufanie, przedstawić wartościową dla niego ofertę pracy, wzbudzić w nim chęć pracy w Twojej firmie, ustalić satysfakcjonujące dla obu stron warunki zatrudnienia i podpisać umowę.

Jeśli chcesz pozyskać dobrego kandydata na handlowca Twojej firmy, musisz zaoferować mu to, co jest dla niego wartościowe. Prócz zarobków i „pracy w stabilnej, rozwojowej firmie”, dla handlowców „ z krwi i kości” wartością jest samodzielność, działanie w oparciu o własną inicjatywę, możliwość sterowania swoją pracą. Wynika to z ducha przedsiębiorczości, jaki mają w sobie prawdziwi, wartościowi handlowcy.

Opisane przeze mnie metody mogą wydać Ci się skomplikowane i nieprzystające do warunków w jakich działa Twoja firma. Też chciałabym, aby było łatwiej  lecz oddziaływanie na ludzkie decyzje i wybory jest jak zaawansowana mechanika, w której prawa fizyki nie dopasowują się do naszych potrzeb.

Jeśli masz inne doświadczenia i opinie na temat rekrutacji handlowców, to proszę podziel się swoją opinią.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak mogę Ci pomoc w rekrutacji handlowców do Twojej firmy, to kliknij tutaj.