Sprawdź czy Twoja strona wspiera sprzedażowo Twój biznes. Część 1

Z tego tekstu dowiesz się, jak biznesy działające w realu mogą wykorzystywać strony internetowe w sprzedaży. Znajdziesz tu też prosty TEST do sprawdzenia w jakim stopniu Twoja strona wspiera sprzedaż.

Hotele  i biura podróży, usługi medyczne  i  kosmetyczne, szkoły wyższe i językowe, konsultanci i trenerzy, developerzy, studia projektowe i usługi budowlane –  to biznesy działające w realnym świecie i wykorzystujące internet głównie do pozyskiwania klientów lub ułatwienia sprzedaży. Dla nich strona internetowa pełni ważną rolę w sprzedaży, bo służy użytkownikowi, potencjalnemu klientowi do podjęcia decyzji o kontakcie z  firmą.

Aby strona skutecznie wspierała sprzedaż  musi mieć dwie cechy – być UŻYTECZNA  i PERSWAZYJNA

UŻYTECZNOŚĆ strony jest określona przez jej dopasowanie do potrzeb i zachowań odbiorcy. Na użyteczność strony składają się przede wszystkim; łatwość dotarcia przez użytkownika do potrzebnej mu informacji, wartościowe treści i ich  zrozumiałość.

PERSWAZYJNOŚĆ strony jest określona przez jej zdolność wywierania wpływu na decyzje i zachowania użytkownika. Na perswazyjność strony wpływają w największym stopniu: budowanie relacji i zaufania, oddziaływanie na emocje, język korzyści, angażowanie odbiorcy  i motywowanie go do działania.


UŻYTECZNOŚĆ musi odzwierciedlać potrzeby odbiorcy, które zależą od etapu decyzji zakupowej, na jakim on się znajduje, wchodząc na stronę.  Czego innego będzie potrzebował odbiorca, gdy zbiera informacje o dostępnych na rynku możliwościach, czego innego, gdy dokonuje wyboru, czego innego, gdy potrzebuje szybko skorzystać z danej usługi czy produktu.

Jeśli chcesz sprawdzić na ile Twoja strona jest użyteczna dla odbiorcy, to wykorzystaj podaną poniżej listę  kontrolną, a następnie połącz uzyskane informacje z wskazanymi niżej danymi Google Analytics.

Lista kontrolna do oceny  UŻYTECZNOŚCI Twojej strony internetowej

Dla każdego z punktów określ  wartość w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza brak danej, funkcjonalności, a 6 oznacza pełną   funkcjonalność

Użytkownik po wejściu na stronę od razu wie i rozumie, czym zajmuje się Twoja firma, co oferuje.

Użytkownik  od razu wie, gdzie co znajdzie i jak ma poruszać się po stronie, by dotrzeć do tego co go interesuje.

Strona zawiera informacje, które są ważne dla odbiorcy podczas podejmowania przez niego decyzji o wyborze. * /Musisz wiedzieć jakie informacje są kluczowe dla Twoich odbiorców.

Użytkownik szybko i łatwo (maksymalnie 1 kliknięcie) dociera do potrzebnej mu informacji */Musisz wiedzieć jakie informacje sprawdzane są w pierwszej kolejności.

Treści na stronie mają wysoką wartość informacyjną  dla użytkownika (zawierają poszukiwane przez niego informacje).

Treści na stronie są krótkie i napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy.

Strona zawiera grafiki ( zdjęcia, infografiki) związane z treścią strony.

Strona zawiera treści, które jasno określają, co użytkownik dostanie, gdy wybierze Twoją firmę.

Użytkownik może łatwo nawiązać bezpośredni kontakt. Użytkownik ma wybór w sposobie nawiązania kontaktu: telefon, formularz mailowy, chat.

Wylicz średnią wartość z uzyskanych ocen.    


Kolejnym krokiem jest analiza danych Google Analytics, które mówią o  zachowaniach użytkowników na Twojej stronie.  

Jeśli Twoja strona nie ma podpiętego GA , to zadbaj, by zrobić to jak najszybciej, bo bez danych – nie ma wiedzy i możliwości poprawiania. Dokładna analiza danych wymaga doświadczenia lecz ocena podstawowych danych, służących do diagnozy użyteczności strony jest dość prosta.

Przeanalizuj następujące dane Google Analytics Twojej strony:  

Ostatnim krokiem do wiedzy  o poziomie użyteczności Twojej strony jest porównanie oceny strony wg LISTY KONTROLNEJ  z danymi GA.

Wyniki porównania będą się mieściły się w jednej z czterech sytuacji – zobacz która dotyczy Twojej strony.  

  1. Gdy ocena użyteczności wskazuje, że Twoja strona jest dobrze dopasowana do potrzeb odbiorców, a dane GA wskazują niski wskaźnik odrzuceń i długi czas obecności użytkownika na stronie – to oznacza że Twoja strona ma WYSOKĄ UŻYTECZNOŚĆ dla odbiorcy. Jeśli jesteś, mimo to, niezadowolony z rezultatów swojej strony, to  problem może wynikać z jej niskiej perswazyjności  lub niskiej wartości Twojego produktu lub usługi dla odbiorcy.
  2. Jeśli ocena użyteczności wskazuje, że, Twoja strona jest dobrze dopasowana do potrzeb odbiorców a dane GA wskazują wysoki wskaźnik odrzuceń i krótki czas obecności na stronie – to może oznaczać , że na stronę trafiają niewłaściwe osoby – a to oznacza błędy w pozycjonowaniu i innych działaniach ściągających ruch na stronę.
  3. Jeśli ocena użyteczności wskazuje że Twoja strona jest NIEdopasowana do potrzeb odbiorców, a dane GA wskazują wysoki wskaźnik odrzuceń i krótki czas obecności na stronie  – to oznacza NISKĄ UŻYTECZNOŚĆ strony.  Jeśli nie poprawisz użyteczności Twojej strony, to wszystkie działania ściągające ruch na stronę będą bezużyteczne, a Twoja strona będzie jak bezludna wyspa: choćby piękna to pusta☹   .
  4. Teoretycznie może zdarzyć się sytuacja, w której ocena wskazuję , że strona jest NIEdopasowana do potrzeb odbiorców, a dane GA wskazują niski wskaźnik odrzuceń i długi czas obecności użytkownika na stronie –  ale w swojej praktyce diagnozowania i poprawiania stron – nie spotkałam się z taką sytuacją

Jeśli przeprowadzona analiza wykazała, że Twoja strona ma niską użyteczność dla odbiorcy, to w pierwszej kolejności zajmij się poprawieniem tego elementu, który jednocześnie jest: istotny dla użytkownika i uzyskał najniższą ocenę w Twojej analizie.

Moja praktyka pokazuje, że najczęściej są to

Jeśli chcesz sprawdzić PERSWAZYJNOŚĆ swojej strony to informacje i test sprawdzający znajdziesz TUTAJ.

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o poprawianiu skuteczności sprzedażowej Twojej strony to zapraszam do kontaktu.